Županija: Koprivničko – križevačka

SURADNJA: Skupina Medeki DV Fijolica iz Novigrada Podravskog posjetila Policijsku upravu KKŽ

Predškolska skupina Medeki iz Dječjeg vrtića Fijolica iz Novigrada Podravskog posjetila je Policijsku upravu Koprivničko-križevačku, Službu za javni red i sigurnost PU-e. Tijekom posjeta educirani su o najvažnijim prometnim propisima, razgledali su vozni park i prostorije za smještaj. Najveselije je ipak bilo kada su „Medeki“ okitila bor u PU-i prigodnim ukrasima...

Edukacija u DV. Fijolica

Pripremila: Ivanka Vusić, policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke Edukativno predavanje u dječjem vrtiću Fijolica u Novigradu Podravskom i na dječjem odjelu Gradske knjižnice Đurđevac održano je 15. ožujka 2023. Tijekom edukativnog predavanja polaznici dječjeg vrtića Fijolica, skupina Ribice i...

Edukacija mališana

Dana 24. rujna 2021.g. policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa i policijski službenik Postaje prometne policije Koprivnica održali su edukativno predavanje u dječjem vrtiću „Igra“ područni objekt „Lastavica“ u Peterancu. Dana 24. rujna 2021.g. policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa i policijski službenik Postaje...

Pregled korištenja autosjedalica u Koprivnici

U sklopu preventivne akcije „Siguran prijevoz djece u vozilima“ dana 14. srpnja 2021. u jutarnjim satima, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa u suradnji s udrugom Roda – roditelji u akciji, kod obrta za čuvanje djece „Dedo medo“ i „Bakino dvorište“ u Koprivnici, zajednički su proveli preventivni pregled korištenja autosjedalica u automobilu. Tom prigodom...

Edukacija o korištenju dječjih autosjedalica i sigurnosnog pojasa

Edukacije i radionice u prosincu održane su u dječjim vrtićima: „Kalnički jaglac“ u Kalniku i „Lastavica“ u Peterancu, Gradskoj knjižnici u Đurđevcu i Narodnoj knjižnici u Virju. Najmlađe sudionike prometa podsjetili smokako se na siguran način treba prevoziti u vozilima roditelja, čemu služi autosjedalica i sigurnosni pojas. U edukaciji smo koristili...

Prezentacija rada PU koprivničko-križevačke u DV Zrno u Virju

Prezentacija rada PU koprivničko-križevačke u DV Zrno u Virju
Pripremila: Ivanka Vusić policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke Početkom listopada 2019. policijski službenici PPrP Koprivnica i policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa ove Policijske uprave, Ivanka Vusić, prezentirali su svoj rad djeci u Dječjem vrtiću Zrno o Virju. Ovo je bila...