Županija: Koprivničko – križevačka

Edukacija o korištenju dječjih autosjedalica i sigurnosnog pojasa

Edukacije i radionice u prosincu održane su u dječjim vrtićima: „Kalnički jaglac“ u Kalniku i „Lastavica“ u Peterancu, Gradskoj knjižnici u Đurđevcu i Narodnoj knjižnici u Virju. Najmlađe sudionike prometa podsjetili smokako se na siguran način treba prevoziti u vozilima roditelja, čemu služi autosjedalica i sigurnosni pojas. U edukaciji smo koristili...

Prezentacija rada PU koprivničko-križevačke u DV Zrno u Virju

Prezentacija rada PU koprivničko-križevačke u DV Zrno u Virju
Pripremila: Ivanka Vusić policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke Početkom listopada 2019. policijski službenici PPrP Koprivnica i policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa ove Policijske uprave, Ivanka Vusić, prezentirali su svoj rad djeci u Dječjem vrtiću Zrno o Virju. Ovo je bila...

Tjedan cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja
Pripremila: Ivanka Vusić policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke, Ivanka Vusić, održala je edukativno predavanje u dječjem vrtiću Lastavica u Peterancu i povela...

Tjedan cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja
Pripremila: Ivanka Vusić policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke održali su 18. i 19. rujna 2019. edukativna predavanja djeci u skupini Loptice u dječjem vrtiću „Igra“ u Kloštru Podravskom, skupini „Kapljice“ u dječjem vrtiću...

Edukativno kreativna radionica u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu

Edukativno kreativna radionica u  Gradskoj knjižnici u Đurđevcu
Da se o prometu može učiti i na drugačiji, kreativan način dokazuje održana edukacija i radionica u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu. Naime, dana 24. listopada 2018.g. policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU koprivničko-križevačke u suradnji s udrugom „A je to“ iz Đurđevca održala je edukativno kreativnu radionicu u Gradskoj knjižnici u...

Pregled autosjedalica 

Pregled autosjedalica 
U suradnji s udrugom RODA i dječjim vrtićem Tratinčica u Koprivnici, održan je pregled autosjedalica. Tom prilikom je kontrolirano 20 vozila roditelja kojim dovoze djecu u vrtić i 23 dječje autosjedalice. U kontroli je zatečeno šestero djece u vozilu bez autosjedalice. Trinaest autosjedalica bilo ispravno smješteno u automobilima. Samo sedmero djece bilo je ispravno...