O nama

O Udruzi Sigurna cesta – prometna preventiva mladih

Udruga „Sigurna cesta – prometna preventiva mladih (UPPM)” osnovana je 27. svibnja 2011. godine u svrhu izrade strategije, izrade i provedbe projekata za promicanje prometne preventive mladih, razvitka i unaprjeđenja zaštite u prometu djece predškolske, školske i srednjoškolske dobi, kao i mladih vozača.

Riječ je o jedinstvenoj nacionalnoj udruzi u koju se slobodno i dragovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća, smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba.

Znajući da se u našoj državi, osim nekih nacionalnih institucija, organizacija i udruga, premalo subjekata bavi sustavno i kontinuirano razvitkom i promicanjem prometne preventive te unapređenjem zaštite mladih u prometu, Udruga PPM je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom kako bi se ublažile posljedice stradavanja najmlađih i mladih sudionika u prometu na cestama!

Misija, vizija i ciljevi

Rad naše udruge vođen je našom misijom i vizijom, a u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, ublažavanja posljedice stradavanja u prometu na cestama, cijeloživotnog učenja i odgajanja za sigurno sudjelovanje i ponašanje u prometu, a uvažavajući potrebe najmlađih i najugroženijih sudionika prometa, kao što su djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda i motociklisti.

Naša misija je aktivnostima iz našeg djelokruga rada edukacijom utjecati na smanjenje smrtnosti i teških ozljeđivanja u prometnim nesrećama. Naša vizija je voditi na tom putu sprječavanja i smanjenja prometnih nesreća i ozljeđivanja. Na ovome se temelji naš rad, iz ovoga proizlaze naši ciljevi.

Naši ciljevi su edukacija, radionice, kampanje za promjene, utjecaj na promišljanja i ponašanja, doprinos raspravama i informiranje – za dobro svih. Prenoseći znanja, pružajući informacije i savjete, Sigurna cesta – udruga prometna preventiva mladih aktivno u teorijskom i praktičnom smislu sudjeluje u promicanju sigurnosti i sprečavanju nesreća u prometu i brizi za okoliš.

Osnovni su ciljevi Udruge:

 • Stručno usavršavanje odgojitelja, nenastavnog osoblja – provoditelja aktivnosti u dječjim vrtićima
 • cijeloživotno učenje o prometu i za sigurno sudjelovanje u prometu – pedagoški pristup
 • unaprjeđenje sigurnosti i zaštita najmlađih i mladih sudionika prometa
 • smanjenje broja smrtno stradale i ozlijeđene djece
 • edukacijom izgrađivati pozitivne stavove i društveno prihvatljiva ponašanja u prometu
 • edukacijom utjecati na promjenu negativnih stavova i neprihvatljivih ponašanja mladih u prometu
 • utjecati na mlade, na njihova znanja, vještine i odgovornost kao sudionika u prometu
 • uvođenje i realizacija kvalitetnih programa prometnog odgoja u rad s predškolskom i školskom djecom
 • aktivan rad s predškolskom i školskom djecom, poglavito na zaštiti, samozaštiti i povećanju sigurnosti prometa na cestama i zaštite okoliša.

Metode, strategije i alati za što kvalitetniju realizaciju projekata zahtjeva suradnju i uključenost nadležnih institucija, stručnih organizacija, tijela državne uprave, lokalne uprave ili drugih društvenih subjekata, udruga, a poglavito županijskih timova prometne preventive u svim županijama Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu.

Svoje projekte Sigurna cesta planira i provodi u trajnoj i vrlo uspješnoj sinergiji i suradnji s partnerima: Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, posebice s Radnom skupinom za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Centrom za vozila Hrvatske te drugim partnerima.

Dosadašnji projekti:

2013. godina

Pokrenut je “PROJEKT ZA PROMICANJE, PREVENTIVU, RAZVITAK I UNAPREĐENJE ZAŠTITE DJECE VRTIĆKE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROMETU“, vezan za preventivu u dječjim vrtićima, zajedno s projektnim partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje, ustanovom koja provodi stručno usavršavanje odgojno–obrazovnih djelatnika dječjih vrtića, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Ministarstvo unutarnjih poslova.
Održan je i Prvi državni stručni skup u hotelu Terme Jezerčica, u Donjoj Stubici (svibnja 2013.). Na stručnom skupu sudjelovala u po dva predstavnika iz dva dječja vrtića svake županije, koji su postali članovi Županijskih timova za prometnu preventivu. Nakon stručnog skupa, provedeno je ispitivanje elektroničkim putem o provedbi prometnog odgoja u dječjim vrtićima.
Članovi udruge i stručni suradnici izradili su STRATEGIJU PROMETNE PREVENTIVE U DJEČJEM VRTIĆU 2013. – 2020. koju je usvojila Radna skupina zadužena za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.
Pokrenuta je WEB stranica Sigurna cesta/prometna preventiva mladih www.sigurnacesta-ppm.hr.

2014. – 2015. godina

Realiziran je projekt „PROMETNA PREVENTIVA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ“. U sklopu projekta održan je prvi regionalni stručni skup u Gradu Mladih u Zagrebu (prosinca 2014.) Na skupu je sudjelovalo 130 odgojitelja iz dječjih vrtića Grada Zagreba). Ocjene s održanog stručnog skupa su odlične. Organizacija, suradnja, ali i stručna razina predavača na skupu ocijenjena je visokim ocjenama, što potvrđuje i pregled evaluacijskih listića koji je obavila Agencija za odgoj i obrazovanje.

2015. – 2016. godina

Projektom „ODGOJITELJI I RODITELJI PARTNERI U PROMETNOJ PREVENTIVI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI“ obuhvaćeni su ranije oformljeni županijski timovi s ciljem educiranja odgojiteljica te stjecanja i proširenja temeljnih znanja i iskustava u kreiranju planova za rad s roditeljima i djecom rane i predškolske dobi.
Održan je Drugi državni stručni skup s temom „Odgojitelji i roditelji partneri u prometnoj preventivi djece rane i predškolske dobi“, u Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica (listopada 2016.). Na stručnome skupu su sudjelovale odgajateljice i zaposlenici u dječjim vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, članovi Udruge Sigurna cesta, predavači i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i gostiju – preko šezdesetoro nazočnih. Partneri u organizaciji stručnoga skupa su Udruga za prometnu preventivu mladih – Sigurna cesta, Agencija za odgoj i obrazovanje, MUP i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa. Vrednovanje ovog stručnog skupa pokazalo je da su sudionici izrazili zadovoljstvo prezentiranim temama i organizacijom.

2016. – 2017. godina

Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, temeljem javnog natječaja, prihvatila je projekt “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“. U sklopu realizacije projekta održan je Treći državni stručni skup na temu: “Prometna Preventiva u predškolskim ustanovama” za odgajateljice i zaposlenike u dječjim vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske, u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica (kraj svibnja/početak lipnja).
Rad članova naše udruge prepoznat je i izvan naše domovine. Za potporu i doprinos u promicanju prometne preventive za djecu rane i predškolske dobi u Hrvatskoj, predstavnici CITA-e (International Motor Vehicle Inspection Committee – udruženje javnih i privatnih tvrtki koje se bave tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila i čiji je cilj unaprjeđivanje sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša) i CVH-e (Centar za vozila Hrvatske) odobrili su našoj udruzi donaciju. U sklopu međunarodne konferencije udruge CITA-e u Zagrebu, (lipnja 2017.) u prostoru Kuće za ljude i umjetnost – Lauba, održana je i Gala večera, na kojoj je predstavnicama naše udruge uručena donacija.
U skladu s predloženim i zaključkom stručnoga skupa organizirani su i održani diseminacijski – regionalni stručni skupovi za odgojiteljice iz više županija. Slijedom toga održan je stručni skup za odgojiteljice za Međimursku i Varaždinsku županiju u Čakovcu (prosinac 2017.).

2017. – 2018. godina

Nastavljena je realizacija projekta “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“, a Četvrti državni stručni skup za odgojitelje – članove županijskih timova prometne preventive iz svih županija RH, održan je u Hotelu Terme Jezerčica (svibnja 2018.) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Pravobraniteljicom za djecu – preko šezdesetero nazočnih.
Regionalni stručni skupovi za odgojitelje u dječjim vrtićima održani su za Koprivničko–križevačku i Bjelovarsko–bilogorsku županiju u Bjelovaru (ožujka 2018.) te za Sisačko–moslavačku u Novskoj (studenoga 2018.).

2018. – 2019. godina

S Agencijom za odgoj i obrazovanje održan je diseminacijski regionalni stručni skup za odgojiteljice u dječjim vrtićima u Karlovcu (ožujka 2019.).
Nakladnik Sigurna cesta izdao je (ožujka 2019.) uz pomoć i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa priručnik PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI. Priručnik je namijenjen za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima. Ovim priručnikom, autori pružaju priliku odgojiteljima koji još ne rade na programu prometne preventive da se posluže danim prijedlozima, osmisle svoj način rada s djecom uvažavajući osobitosti razvoja i mogućnosti njihove djece. Ovo autorsko djelo daje i sadržajni okvir programa prometne preventive u dječjem vrtiću i idejne smjernice za planiranje aktivnosti kako bi se razvile sve kompetencije kod djeteta ovisno o dobnoj skupini s kojom se radi.

Priručnik ne treba shvaćati kao predložak koji treba kopirati već kao podsjetnik koji nudi ideje što se, zašto i kako može raditi s djecom kako bi se razvila njihova prometna kultura, a time i povećala sigurnost najmlađih u prometu. Priručnik Prometna preventiva od najranije dobi obuhvaća, između ostaloga, sadržaje vezane za prometnu preventivu i sigurnost djece u prometu, navodi propise koji podržavaju provedbu prometne preventive u dječjim vrtićima te navodi na kreiranje programa prometne preventive u dječjem vrtiću i izradu akcijskog plana prometne preventive.

Uz podršku i po odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovali smo na Državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje (ožujka 2019.) u Primoštenu. U sklopu teme DSS-a: Odgovornost ravnatelja/voditelja za odnose i preuzimanje vodstva, održali smo predavanje na temu Rezultati projekta sigurnost djece u prometu. Nakon predstavljanja udruge Sigurna cesta, njene misije i vizije te područja djelovanja sudionici skupa upoznati su s djelovanjem udruge na projektima vezanim za sigurnost najmlađih sudionika prometa – djece vrtićke dobi te priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi. Poseban naglasak u izlaganju stavljen je na potrebu rada s djecom na prometnoj preventivi i pojašnjeno zašto je važna prometna preventiva od najranije dobi.

Uz podršku i po odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovali smo na Državnom stručnom skupu za odgojitelje predškolske djece koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje (travnja 2019.) u Šibeniku. U sklopu teme DSS-a: Odgojitelj kao (su)kreator kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje održali smo predavanje Prometna preventiva od najranije dobi. Osim predstavljanja priručnika Prometna preventiva od najranije dobi, motivacijsko predavanje je iskorišteno kako bi potaknulo na rad sve one odgojiteljice i odgojitelje koji ne rade sustavno i kontinuirano na prometnoj preventivi s djecom u dječjim vrtićima.

Sigurna cesta i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su i realizirali u okviru projekta naše Udruge “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA”, Peti (jubilarni) državni stručni skup na temu: “Prometna Preventiva u predškolskim ustanovama” za članice županijskih timova prometne preventive iz svih županija Republike Hrvatske, u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica (kraj svibnja 2019.) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Pravobraniteljicom za djecu – za preko pedesetero nazočnih.

Ostalo

Trenutno je u Republici Hrvatskoj sustavan rad na prometnom odgoju s djecom predškolske dobi poprilično zanemaren. Nažalost niti prijedlozi u kurikularnoj reformi ne idu u smjeru iz kojega bi bilo razvidno da će se nešto poboljšati. Nažalost, promet i prometni odgoj nije niti u dosada viđenim prijedlozima dokumenata u nastajanju našao svoje mjesto.
Zato ćemo u daljnjem radu, zbog učinkovitosti, koristiti rezultate istraživanja i spoznaja prikupljenih s terena od naših županijskih timova: koliko, u kojoj mjeri, na koji način i kojim metodama u dječjim vrtićima u budućnosti sustavno raditi na prometnom odgoju djece. Istraživanje se odnosi na djecu predškolske dobi i stjecanje znanja o prometu u njihovim vrtićima.

U tom smislu, a vezano za programske sadržaje, kontinuirano će se i dalje provoditi sljedeće aktivnosti udruge Sigurna cesta – prometna preventiva mladih:

 • Nastavak sustavne realizacije programa stručnog osposobljavanja/usavršavanja odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika u dječjim vrtićima na očekivanim obrazovnim ishodima u području prometne preventive na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
 • Razvoj i podizanje standarda didaktičkih materijala, opreme i zaštitnih sredstava.

Nastavak i dovršenje projekta izrade odgojno–obrazovnih i didaktički oblikovanih materijala:

   • Ukupno četiri SLIKOVNICE Sigurno i mudro u prometu:
    – PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca pješaci u prometu (izdano 2018.)
    – SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – Djeca putnici u vozilima roditelja (izdano 2019.)
    – SPRETNO I BEZBRIŽNO U JAVNOM PRIJEVOZU – Djeca putnici u vozilima javnog prijevoza (planirano za 2020.)
    – VJEŠTO I OPREZNO NA CESTI – Djeca vozači u prometu (u pripremi).
   • RADNI LISTIĆI – didaktičko-edukativni materijal za aktivno i interaktivno poučavanje djece o prometu i za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu (prvi dio pripremljen za tisak). Materijal će se tijekom godina sukcesivno nadopunjavati i sadržajno pratiti izdavanje slikovnica.
   • PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI, Priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima. Uredio Zuber, N. (ur). Autori: Gunc, Z., Vidović, T., Zuber, N. (2019)., Zagreb: Sigurna cesta, Udruga prometna preventiva mladih. ISBN 9789-953-59938-1-0
 • Ažuriranje i nadopunjavanje WEB STRANICA Udruge – www.sigurnacesta-ppm.hr, kao platforme za komunikaciju s našim volonterima odgojiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima u dječjim vrtićima, partnerima te ostalim zainteresiranim subjektima.
 • Izdavanje BILTENA – glasila o radu Udruge, radi što potpunijeg, jasnijeg i transparentnijeg ostvarivanja javnosti rada Udruge – dva puta godišnje (do sada je izdano osam Biltena).

Podrška

Sve dosadašnje realizacije našeg glavnog projekta koji se odnosi na prometnu preventivu u predškolskim ustanovama podržani su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje, Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske te Pravobraniteljice za djecu („ … Sve Vaše dosadašnje projekte i akcije smatramo hvalevrijednim te dajemo potporu i zahvaljujemo na izvrsnoj stručnoj i profesionalnoj suradnji za dobrobit djece rane i predškolske dobi … “), kao i od (naših stalnih partnera) Centra za vozila Republike Hrvatske, Klinike za dječje bolesti Zagreb te od PlinaCRO-a i drugih.

Za sva naša dosadašnja tiskovna izdanja dobili smo pozitivne stručne recenzije i stručno mišljenje Ministarstava znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Samo tako možemo nastaviti sustavan rad na podizanju sigurnosti djece sudionika u prometu kako bismo osvještavanjem odgojiteljica i roditelja u dječjim vrtićima o ovoj važnoj temi, utjecali na djetetova ponašanja u prometu.

Predsjednik Udruge Sigurna cesta
Krešimir Ivanković, dipl.oec.