O nama

O Udruzi Sigurna cesta – prometna preventiva mladih

Udruga „Sigurna cesta – prometna preventiva mladih (UPPM)” osnovana je 27. svibnja 2011. godine u svrhu izrade strategije, izrade i provedbe projekata za promicanje prometne preventive mladih, razvitka i unaprjeđenja zaštite u prometu djece predškolske, školske i srednjoškolske dobi, kao i mladih vozača.

Riječ je o jedinstvenoj nacionalnoj udruzi u koju se slobodno i dragovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća, smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba.

Znajući da se u našoj državi, osim nekih nacionalnih institucija, organizacija i udruga, premalo subjekata bavi sustavno i kontinuirano razvitkom i promicanjem prometne preventive te unapređenjem zaštite mladih u prometu, Udruga PPM je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom kako bi se ublažile posljedice stradavanja najmlađih i mladih sudionika u prometu na cestama!

Misija, vizija i ciljevi

Rad naše udruge vođen je našom misijom i vizijom, a u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, ublažavanja posljedice stradavanja u prometu na cestama, cijeloživotnog učenja i odgajanja za sigurno sudjelovanje i ponašanje u prometu, a uvažavajući potrebe najmlađih i najugroženijih sudionika prometa, kao što su djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda i motociklisti.

Naša misija je aktivnostima iz našeg djelokruga rada edukacijom utjecati na smanjenje smrtnosti i teških ozljeđivanja u prometnim nesrećama. Naša vizija je voditi na tom putu sprječavanja i smanjenja prometnih nesreća i ozljeđivanja. Na ovome se temelji naš rad, iz ovoga proizlaze naši ciljevi.

Naši ciljevi su edukacija, radionice, kampanje za promjene, utjecaj na promišljanja i ponašanja, doprinos raspravama i informiranje – za dobro svih. Prenoseći znanja, pružajući informacije i savjete, Sigurna cesta – udruga prometna preventiva mladih aktivno u teorijskom i praktičnom smislu sudjeluje u promicanju sigurnosti i sprečavanju nesreća u prometu i brizi za okoliš.

Osnovni su ciljevi Udruge:

 • Stručno usavršavanje odgojitelja, nenastavnog osoblja – provoditelja aktivnosti u dječjim vrtićima
 • cijeloživotno učenje o prometu i za sigurno sudjelovanje u prometu – pedagoški pristup
 • unaprjeđenje sigurnosti i zaštita najmlađih i mladih sudionika prometa
 • smanjenje broja smrtno stradale i ozlijeđene djece
 • edukacijom izgrađivati pozitivne stavove i društveno prihvatljiva ponašanja u prometu
 • edukacijom utjecati na promjenu negativnih stavova i neprihvatljivih ponašanja mladih u prometu
 • utjecati na mlade, na njihova znanja, vještine i odgovornost kao sudionika u prometu
 • uvođenje i realizacija kvalitetnih programa prometnog odgoja u rad s predškolskom i školskom djecom
 • aktivan rad s predškolskom i školskom djecom, poglavito na zaštiti, samozaštiti i povećanju sigurnosti prometa na cestama i zaštite okoliša.

Metode, strategije i alati za što kvalitetniju realizaciju projekata zahtjeva suradnju i uključenost nadležnih institucija, stručnih organizacija, tijela državne uprave, lokalne uprave ili drugih društvenih subjekata, udruga, a poglavito županijskih timova prometne preventive u svim županijama Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu.

Svoje projekte Sigurna cesta planira i provodi u trajnoj i vrlo uspješnoj sinergiji i suradnji s partnerima: Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, posebice s Radnom skupinom za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Centrom za vozila Hrvatske te drugim partnerima.

Dosadašnji projekti:

2013. godina

Pokrenut je “PROJEKT ZA PROMICANJE, PREVENTIVU, RAZVITAK I UNAPREĐENJE ZAŠTITE DJECE VRTIĆKE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROMETU“, vezan za preventivu u dječjim vrtićima, zajedno s projektnim partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje, ustanovom koja provodi stručno usavršavanje odgojno–obrazovnih djelatnika dječjih vrtića, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Ministarstvo unutarnjih poslova.
Održan je i Prvi državni stručni skup u hotelu Terme Jezerčica, u Donjoj Stubici (svibnja 2013.). Na stručnom skupu sudjelovala u po dva predstavnika iz dva dječja vrtića svake županije, koji su postali članovi Županijskih timova za prometnu preventivu. Nakon stručnog skupa, provedeno je ispitivanje elektroničkim putem o provedbi prometnog odgoja u dječjim vrtićima.
Članovi udruge i stručni suradnici izradili su STRATEGIJU PROMETNE PREVENTIVE U DJEČJEM VRTIĆU 2013. – 2020. koju je usvojila Radna skupina zadužena za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.
Pokrenuta je WEB stranica Sigurna cesta/prometna preventiva mladih www.sigurnacesta-ppm.hr.

2014. – 2015. godina

Realiziran je projekt „PROMETNA PREVENTIVA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ“. U sklopu projekta održan je prvi regionalni stručni skup u Gradu Mladih u Zagrebu (prosinca 2014.) Na skupu je sudjelovalo 130 odgojitelja iz dječjih vrtića Grada Zagreba). Ocjene s održanog stručnog skupa su odlične. Organizacija, suradnja, ali i stručna razina predavača na skupu ocijenjena je visokim ocjenama, što potvrđuje i pregled evaluacijskih listića koji je obavila Agencija za odgoj i obrazovanje.

2015. – 2016. godina

Projektom „ODGOJITELJI I RODITELJI PARTNERI U PROMETNOJ PREVENTIVI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI“ obuhvaćeni su ranije oformljeni županijski timovi s ciljem educiranja odgojiteljica te stjecanja i proširenja temeljnih znanja i iskustava u kreiranju planova za rad s roditeljima i djecom rane i predškolske dobi.
Održan je Drugi državni stručni skup s temom „Odgojitelji i roditelji partneri u prometnoj preventivi djece rane i predškolske dobi“, u Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica (listopada 2016.). Na stručnome skupu su sudjelovale odgajateljice i zaposlenici u dječjim vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, članovi Udruge Sigurna cesta, predavači i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i gostiju – preko šezdesetoro nazočnih. Partneri u organizaciji stručnoga skupa su Udruga za prometnu preventivu mladih – Sigurna cesta, Agencija za odgoj i obrazovanje, MUP i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa. Vrednovanje ovog stručnog skupa pokazalo je da su sudionici izrazili zadovoljstvo prezentiranim temama i organizacijom.

2016. – 2017. godina

Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, temeljem javnog natječaja, prihvatila je projekt “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“. U sklopu realizacije projekta održan je Treći državni stručni skup na temu: “Prometna Preventiva u predškolskim ustanovama” za odgajateljice i zaposlenike u dječjim vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske, u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica (kraj svibnja/početak lipnja).
Rad članova naše udruge prepoznat je i izvan naše domovine. Za potporu i doprinos u promicanju prometne preventive za djecu rane i predškolske dobi u Hrvatskoj, predstavnici CITA-e (International Motor Vehicle Inspection Committee – udruženje javnih i privatnih tvrtki koje se bave tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila i čiji je cilj unaprjeđivanje sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša) i CVH-e (Centar za vozila Hrvatske) odobrili su našoj udruzi donaciju. U sklopu međunarodne konferencije udruge CITA-e u Zagrebu, (lipnja 2017.) u prostoru Kuće za ljude i umjetnost – Lauba, održana je i Gala večera, na kojoj je predstavnicama naše udruge uručena donacija.
U skladu s predloženim i zaključkom stručnoga skupa organizirani su i održani diseminacijski – regionalni stručni skupovi za odgojiteljice iz više županija. Slijedom toga održan je stručni skup za odgojiteljice za Međimursku i Varaždinsku županiju u Čakovcu (prosinac 2017.).

2017. – 2018. godina

Nastavljena je realizacija projekta “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“, a Četvrti državni stručni skup za odgojitelje – članove županijskih timova prometne preventive iz svih županija RH, održan je u Hotelu Terme Jezerčica (svibnja 2018.) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Pravobraniteljicom za djecu – preko šezdesetero nazočnih.
Regionalni stručni skupovi za odgojitelje u dječjim vrtićima održani su za Koprivničko–križevačku i Bjelovarsko–bilogorsku županiju u Bjelovaru (ožujka 2018.) te za Sisačko–moslavačku u Novskoj (studenoga 2018.).

2018. – 2019. godina

S Agencijom za odgoj i obrazovanje održan je diseminacijski regionalni stručni skup za odgojiteljice u dječjim vrtićima u Karlovcu (ožujka 2019.).

Nakladnik Sigurna cesta izdao je (ožujka 2019.) uz pomoć i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa priručnik PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI. Priručnik je namijenjen za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima. Ovim priručnikom autori pružaju priliku odgojiteljima koji još ne rade na programu prometne preventive da se posluže danim prijedlozima, osmisle svoj način rada s djecom uvažavajući osobitosti razvoja i mogućnosti njihove djece. Ovo autorsko djelo daje i sadržajni okvir programa prometne preventive u dječjem vrtiću i idejne smjernice za planiranje aktivnosti kako bi se razvile sve kompetencije kod djeteta ovisno o dobnoj skupini s kojom se radi.

Priručnik ne treba shvaćati kao predložak koji treba kopirati već kao podsjetnik koji nudi ideje što se, zašto i kako može raditi s djecom kako bi se razvila njihova prometna kultura, a time i povećala sigurnost najmlađih u prometu. Priručnik Prometna preventiva od najranije dobi obuhvaća, između ostaloga, sadržaje vezane za prometnu preventivu i sigurnost djece u prometu, navodi propise koji podržavaju provedbu prometne preventive u dječjim vrtićima te navodi na kreiranje programa prometne preventive u dječjem vrtiću i izradbu akcijskih planova prometne preventive.

Uz podršku i po odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovali smo na Državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje (ožujka 2019.) u Primoštenu. U sklopu teme DSS-a: Odgovornost ravnatelja/voditelja za odnose i preuzimanje vodstva, održali smo predavanje na temu: Rezultati projekta Sigurnost djece u prometu. Nakon predstavljanja udruge Sigurna cesta, njene misije i vizije te područja djelovanja, sudionici skupa upoznati su s djelovanjem udruge na projektima vezanim za sigurnost najmlađih sudionika prometa – djece vrtićke dobi te priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi. Poseban naglasak u izlaganju stavljen je na potrebu rada s djecom na prometnoj preventivi i pojašnjeno je zašto je važna prometna preventiva od najranije dobi.

Imali smo priliku sudjelovati i na Državnom stručnom skupu za odgojitelje predškolske djece. Državni stručni skup održan je od 15. do 17. travnja 2019. u Amadria Park hotelima u Šibeniku. Tema stručnoga skupa bila je: Odgojitelj kao (su)kreator kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove za RPOO. Predstavnik udruge Sigurna cesta mr.sc. Nenad Zuber održao je predavanje na temu: Prometna preventiva od najranije dobi. Osim predstavljanja priručnika Prometna preventiva od najranije dobi, motivacijsko predavanje je iskorišteno kako bi potaknulo na rad sve one odgojiteljice i odgojitelje koji ne rade sustavno i kontinuirano na prometnoj preventivi s djecom u dječjim vrtićima.

Pripremljeno je nadopunjeno izdanje RADNIH LISTIĆA – edukativno-didaktičkog materijala za djecu vrtićke dobi (travnja 2019.). Radni se listići koriste za učenje djece o prometnim propisima i pravilima. Radni (nastavni) listići predstavljaju značajan oblik individualizacije nastave, aktivnog učenja, poučavanja. Na svakom listiću je jedan zadatak koji djeca samostalno rješavaju. Sadržajno, listići se razlikuju po težini zadatka, što omogućuje diferenciranje po dobnoj razini.

Sigurna cesta i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su i realizirali u okviru projekta naše Udruge “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA”, Peti (jubilarni) državni stručni skup na temu: “Prometna Preventiva u predškolskim ustanovama” za članice županijskih timova prometne preventive iz svih županija Republike Hrvatske, u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica (kraj svibnja 2019.) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Uredom pravobraniteljice za djecu – za preko pedesetero nazočnih.

Iz tiska je izašla druga slikovnica SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – Djeca putnici u vozilima roditelja. Ovo je druga od ukupno četiri planirane slikovnice iz serijala SIGURNOST DJECE U PROMETU – Mudro i sigurno u prometu. Slikovnica je namijenjena djeci vrtićkog i predškolskog uzrasta kao edukativni materijal, za stjecanje temeljnih znanja o prometu, odgajanje za sigurno sudjelovanje u prometu, usvajanje osnova prometne kulture i sigurno ponašanje u prometu. Sadržaj slikovnice predstavlja problematiku prijevoza djece u osobnom automobilu. Posebno, slikovnica je korisna i roditeljima djece vrtićke dobi, jer se spretno kombiniraju tekst i ilustracije s uputama roditeljima kako ovaj višemedijski materijal koristiti za učenje i poučavanje djece.

Posebno treba naglasiti aktivnosti odgojiteljica volonterki. Posebnu zahvalu zaslužuju volonterke, članice naše udruge Sigurna cesta, koje su svojom aktivnostima doprinijele uspješnoj provedbi dosadašnjih preventivnih projekata. Osmislile su i izradile izvedbeni program prometne preventive kao dio kurikuluma dječjeg vrtića; u radu s djecom kontinuirano tijekom pedagoške godine provode program prometne preventive (tematske sklopove, projekte i prometne akcije); educirale su ostale odgojitelje svog dječjeg vrtića o značaju i načinu provedbe prometne preventive u radu s djecom i roditeljima putem internih oblika stručnog usavršavanja (najmanje jednom godišnje), a dio županijskih timova svoja je iskustva prikazao i na regionalnim stručnim skupovima za odgojitelje svih vrtića; realizirale su u potpunosti temu Sigurno i mudro u prometu – Sigurno kretanje djece kao pješaka, putnika u vozilima (osobnim i vozilima javnog prijevoza); provodile edukaciju roditelja kako bi oni sami pravilno usmjerili djecu za sigurno sudjelovanje u prometu, putem roditeljskih sastanaka i iskustvenih radionica; osim toga sudjelovale su na edukacijama, seminarima, konferencijama, okruglim stolovima, prometnim poligonima, praktičnim radionicama, izložbama, lutkarskim priredbama vezanim za prometnu preventivu kao i na drugim stručnim skupovima i usavršavanjima.

Javno predstavljanje priručnika PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI i slikovnice SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – Djeca putnici u vozilima roditelja, održana je pod pokroviteljstvom našega partnera Centra za vozila Hrvatske (studenoga  2019.). Promocija je održana u kongresnoj dvorani Centra za vozila Hrvatske u Zagrebu. Prezentaciji je bilo nazočno preko 60 sudionika, predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova, Agencije za odgoj i obrazovanje, novinara, ravnatelja i odgojitelja dječjih vrtića, autori i recenzenti.

2019. – 2020. godina

Planirane aktivnosti Udruge, nažalost, već drugu godinu za redom, nisu u cijelosti mogle biti realizirane zbog realnih poteškoća vezanih za pandemiju i slijeđenje uputa Nacionalnog stožera. Zbog toga su izostali ili su prolongirani neki kontakti s našim suradnicima, volonterkama na terenu, kao i dio aktivnosti vezanih za zajednička usavršavanja i zajedničke aktivnosti, bilo na državnoj ili regionalnoj razini.

Tiskana je treća slikovnica Nakladnika, udruge Sigurna cesta, pod naslovom Djeca putnici u vozilima javnog prijevoza – SPRETNO I PAMETNO U JAVNOM PRIJEVOZU, kao edukativni materijal i platforma za odgojiteljice – poučavatelje djece vrtićke dobi o sigurnom sudjelovanju u prometu kao i za komunikaciju s njihovim roditeljima. Dio sadržaja didaktičko edukativnog materijala – slikovnice, priča poučnu priču i sugerira pravilne postupke i odgovorno ponašanje djece putnika u vozilima javnog prijevoza te o čemu djeca trebaju voditi računa za vožnje vozilima javnoga prijevoza putnika.

Iako su aktivnosti Udruge bile ograničene, realizirane su aktivnosti naših volonterki: Neke naše odgojiteljice/volonterke osmislile su i izradile izvedbene programe prometne preventive kao dio kurikuluma dječjeg vrtića; u radu s djecom kontinuirano, tijekom pedagoške godine, provodile su program prometne preventive (tematski skupovi, projekti i prometne akcije i aktivnosti); radile su i na edukaciji i širenju ideje prometne preventive i prometnog odgoja s ostalim odgojiteljima u svojim dječjim vrtićima te s roditeljima vrtićke djece putem internih oblika stručnog usavršavanja, a dio županijskih timova svoja je iskustva prikazao i na regionalnim stručnim skupovima za odgojitelje svih vrtića Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije (ukupno 220 sudionika – voditelji, predavači i članice volonterke udruge Sigurna cesta); realizirale su temu Sigurno i mudro u prometu – Sigurno kretanje djece kao pješaka, putnika u vozilima (osobnim i vozilima javnog prijevoza); provodile edukaciju roditelja kako bi oni sami pravilno usmjeravali djecu za sigurno sudjelovanje u prometu, putem roditeljskih sastanaka i iskustvenih radionica i drugo.

Posebno smo ponosni što je Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora usvojio izvješće Pravobraniteljice za djecu (listopada 2020.) kojim su usvojene saborske odluke vezane za prometnu preventivu u školskim i predškolskim ustanovama – u kojem je udruga Sigurna cesta posebno apostrofirana. Između ostaloga, u dijelu izvješća: Suradnja s institucijama, udrugama, nevladinim i drugim organizacijama navodi se: „ … Tijekom godine ostvarili smo ili nastavili suradnju u pitanjima zaštite djece s institucijama, nevladinim i drugim organizacijama i svim pravobraniteljskim uredima te smo pružali podršku različitim inicijativama i projektima. U nizu aktivnosti i projekata nastavili smo blisku suradnju s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku,  Centrom za vozila Hrvatske, Sigurnom cestom – udrugom za preventivu mladih, Domom mladih Rijeka“.

2020. – 2021. godina

Projekt udruge Sigurna cesta koji je podržan od Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti “PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“ živi i dalje u pandemijskim uvjetima koji određuju način i oblike njegove realizacije. Bez obzira na uvjete, članovi naše udruge i naši volonteri uz nastale poteškoće rade na realizaciji odobrenog projekta za 2021. Iako nam uvjeti ne dozvoljavaju provedbu željenoga, naša strategija ustraje na održivosti projekta. U promijenjenim uvjetima komuniciramo i dalje sa željom da bar dio provedenih akcija, „proizvedeni“ edukativni materijali i rad naših volontera budu i dalje vidljivi bar u društvenim medijima ili drugim sredstvima komunikacije.

Naša Udruga je (tijekom 2020. i 2021.) provodila ankete u dječjim vrtićima u županijama RH i  Gradu Zagrebu. Anketama je obuhvaćeno 95 odgojiteljica, ravnateljica, stručnih suradnica (pedagoga i psihologa) i roditelja. Anonimnim se anketama (anketnim upitnicima) željelo provjeriti njihovo ponašanje u prometu u nazočnosti djeteta. Fokus analize stavljen je na problematiku prometne preventive za djecu rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima. Na taj je način prikupljen velik broj podataka koji će se sistematizirati, obraditi i analizirati. Krajnji cilj je informirati javnost i osvijestiti roditelje o važnosti prometne kulture kod djece vrtićke dobi te razvoj njihovih kompetencija koje će im omogućiti da budu uzoran model ponašanja djeci u prometu. Dobiveni rezultati istraživanja koristit će javnom promišljanju o ovome problemu, ali će nedvojbeno doprinijeti edukaciji odgojitelja i roditelja djece vrtićke dobi.

Udruga Sigurna cesta i Veleučilište Rijeka potpisali su (lipnja 2021.) Izjavu o partnerstvu i Sporazum o suradnji na izradbi i provedbi projekata na području povećanja sigurnosti djece i mladih u prometu. Cilj buduće suradnje Sigurne ceste i Veleučilišta u Rijeci je suradnja na projektima za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu – što nedvojbeno mora dovesti do povećanja sigurnosti djece i mladih u prometu! Buduću suradnju podržala je savjetnica u riječkom Uredu pravobraniteljice za djecu, kao i odgojiteljice dječjeg vrtića More iz Rijeke.

Pripremljena je za tisak (studenoga) četvrta, posljednja slikovnicu, iz serijala SIGURNOST DJECE U PROMETU – Mudro i sigurno u prometu! Na taj način konačno, ovom četvrtom slikovnicom „zatvaramo“ priču o sudjelovanju djece u prometu. Ova slikovnica će ispričati priču o vještom i opreznom sudjelovanju djece vozača dječjih prijevoznih sredstava u prometu. Naš stručni tim opet je pripremio jedan koristan edukativni materijal i platformu za poučavanje djece vrtićke dobi o sigurnom sudjelovanju u prometu. Nadamo se da će i ova slikovnica biti korisna odgojiteljicama – poučavateljima u dječjim vrtićima kao i za komunikaciju s njihovim roditeljima.

Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi cijelo društvo, naši članovi volonteri marljivo rade svoj posao na promicanju prometne preventive. Rano je djetinjstvo najvažnije razvojno razdoblje u životu. Vrijeme je to ubrzanog rasta i razvoja za dijete, pa je posve razumljivo da se u tom razdoblju velika pozornost pridaje prometnom odgoju – dijelu odgoja za život. Poznato je da je suvremeni pristup odgoja i obrazovanja usmjeren na organiziranje takvih uvjeta koji potiču djecu na samoaktivnost, a da je pri tome uloga odgojitelja usmjerena na moderiranje i podržavanje dječjih aktivnosti.

Ostalo

U  Republici Hrvatskoj sustavan rad na prometnom odgoju s djecom predškolske dobi poprilično je zanemaren. Nažalost, niti prijedlozi u kurikularnoj reformi ne idu u smjeru iz kojega bi bilo razvidno da će se nešto poboljšati. Nažalost, promet i prometni odgoj nije niti u dosada viđenim prijedlozima dokumenata u nastajanju našao svoje mjesto.

Zato ćemo u daljnjem radu, zbog učinkovitosti, koristiti rezultate istraživanja i spoznaja prikupljenih s terena od naših županijskih timova: koliko, u kojoj mjeri, na koji način i kojim metodama u dječjim vrtićima u budućnosti sustavno raditi na prometnom odgoju djece. Istraživanje se odnosi na djecu predškolske dobi i stjecanje znanja o prometu u njihovim vrtićima.

U tom smislu, a vezano za programske sadržaje, kontinuirano će se i dalje provoditi sljedeće aktivnosti udruge Sigurna cesta – prometna preventiva mladih:

 • Naše će volonterke i dalje kontinuirano i predano raditi na aktiviranju djece za samostalno i odgovorno ponašanje u prometu.
 • Članovi Udruge sudjelovat će na stručnim skupovima u cilju usvajanja spoznaja vezanih za sigurnost prometa kao i njihovog cjeloživotnog stručnog usavršavanja.
 • Nastavlja se suradnja s partnerima na postizanju zajedničkih ciljeva. Suradnja s policijskim upravama/postajama i drugim subjektima na širenju i promociji prometne preventive za najmlađe.
 • Nastavlja se širenje broja aktivnih partnera Sigurne ceste.
 • Nastavlja se sustavna realizacija programa stručnog osposobljavanja/usavršavanja odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika u dječjim vrtićima na očekivanim obrazovnim ishodima u području prometne preventive na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (ovisno o potrebama i mogućnostima).
 • I dalje razvijamo i podižemo standarde za izradbu didaktičkih materijala, opreme i zaštitnih sredstava.
 • Nastavak i dovršenje projekta izradbe odgojno–obrazovnih i didaktički oblikovanih materijala: RADNIH LISTIĆA – didaktičko-edukativni materijal za aktivno i interaktivno poučavanje djece o prometu i za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu (prvi dio već pripremljen za tisak). Materijal će se tijekom godina sukcesivno nadopunjavati i sadržajno pratiti izdavanje slikovnica.
 • Ažuriranje i nadopunjavanje WEB STRANICA Udruge – sigurnacesta-ppm.hr, kao platforme za komunikaciju s našim volonterima odgojiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima u dječjim vrtićima, partnerima te ostalim zainteresiranim subjektima.
 • Izdavanje BILTENA – glasila o radu Udruge, radi što potpunijeg, jasnijeg i transparentnijeg ostvarivanja javnosti rada Udruge – prema potrebi, do tri puta godišnje (o sada je izdano dvanaest Biltena).

Podrška

Sve dosadašnje realizacije našeg glavnog projekta koji se odnosi na prometnu preventivu u predškolskim ustanovama podržani su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje, Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske te Pravobraniteljice za djecu („ … Sve Vaše dosadašnje projekte i akcije smatramo hvalevrijednim te dajemo potporu i zahvaljujemo na izvrsnoj stručnoj i profesionalnoj suradnji za dobrobit djece rane i predškolske dobi … “), kao i od (naših stalnih partnera) Centra za vozila Republike Hrvatske, Klinike za dječje bolesti Zagreb te od PlinaCRO-a i drugih.

Za sva naša dosadašnja tiskovna izdanja dobili smo pozitivne stručne recenzije i stručno mišljenje Ministarstava znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Samo tako možemo nastaviti sustavan rad na podizanju sigurnosti djece sudionika u prometu kako bismo osvještavanjem odgojiteljica i roditelja u dječjim vrtićima o ovoj važnoj temi, utjecali na djetetova ponašanja u prometu.

Predsjednik Udruge Sigurna cesta
Krešimir Ivanković, dipl.oec.