O nama

Udruga „Sigurna cesta – prometna preventiva mladih“ osnovana je 27. svibnja 2011. godine u svrhu izrade strategije, izrade i provedbe projekata za promicanje prometne preventive mladih, razvitka i unaprjeđenja zaštite u prometu djece predškolske, školske i srednjoškolske dobi, kao i mladih vozača.

Riječ je o jedinstvenoj nacionalnoj udruzi u koju se slobodno i dragovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća, smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba. Udruga Sigurna cesta polazi od temeljnih globalno neupitnih inicijativa relevantnih međunarodnih ustanova od kojih posebno ističemo: Ujedinjene narode, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Međunarodnu automobilističku federaciju, Europsku uniju, Europsku komisiju i Agenciju za mobilnost i programe EU-a za cijelo životno učenje.

Udruga Sigurna cesta izražava veliku zabrinutost za problem globalne sigurnosti u prometu na cestama i upozorava na podatak da su prometne nesreće uzrok br. 1. smrtnosti mladih ljudi u svijetu, a da će do 2015. godine stradavanje u prometu biti vodeći zdravstveni problem za djecu od pet godina starosti u zemljama u razvoju. Također, svjesni smo ogromne patnje i enormnih troškova povezanih uz stradavanja u prometnim nesrećama, kao i troškova ozljeđivanja i skrbi za unesrećene, što predstavlja izuzetno opterećenje za zdravstveni sustav zemlje i naglašavamo kako su poduzete mjere za poboljšanje sigurnosti na cestama i promoviranje mobilnosti i sigurnog putovanja, mogle biti još učinkovitije u desetljeću koje je pred nama. Znajući da se u našoj državi, osim nekih nacionalnih institucija, organizacija i udruga, premalo subjekata bavi kontinuirano i sustavno razvitkom i promicanjem preventive te unapređenjem zaštite mladih u prometu, UPPM je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom kako bi se ublažile posljedice stradavanja najmlađih i mladih sudionika u prometu na cestama!

I u Nacionalnom Programu – Sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020. godine u 6. području djelovanje nacionalnog programa navedeno je da:

Sudionik u prometu najvažnija je karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su, odgoj, obrazovanje i primjena i usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja.

Napose podržavamo i ističemo pozitivne dosadašnje rezultate sigurnosti cestovnog prometa u našoj zemlji, koji su posljedica brojnih dobro smišljenih akcija, aktivnosti i usklađene mulati sektorske suradnje i partnerstva. U području sigurnosti prometa isti su utjelovljeni u konceptu podijeljene odgovornosti različitih ministarstava, nacionalnih i lokalnih tijela vlasti, udruga, subjekata u javnom i privatnom sektoru, te zajednicama i organizacijama civilnog društva.

Osnovni su ciljevi Udruge: edukacija odgajatelja – provoditelja aktivnosti u vrtićima

 • poticanje razvoja inovativnih sadržaja
 • pedagoški pristup cijelo- životnom učenju
 • unaprjeđenje kvalitete usavršavanja nastavnika i nenastavnog osoblja
 • unaprjeđenje sigurnosti i zaštita najmlađih i mladih sudionika prometa
 • smanjivanje broja smrtno stradale i ozlijeđene djece
 • uvođenje i realizacija kvalitetnih programa prometnog odgoja i aktivan rad s predškolskom i školskom djecom, poglavito odgoj za sigurno sudjelovanje u prometu
 • edukacijom utjecati na promjenu negativnih stavova i ponašanja mladih u prometu
 • utjecati na mlade, na njihova znanja, vještine i odgovornost kao sudionika u prometu.

Misija, vizija i ciljevi

Rad naše udruge je usmjeren na našu misiju i viziju, a u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, ublažavanja posljedice stradavanja u prometu na cestama, cijelo-životnog učenja i odgajanja za sigurno sudjelovanje i ponašanje u prometu, a uvažavajući potrebe najmlađih i najugroženijih sudionika prometa, kao što su djeca, mopedisti, motociklisti, biciklisti i pješaci.

Naša misija je smanjiti broj smrtnosti i teških ozljeda u prometnim nesrećama. Naša vizija je voditi na putu sprečavanja i smanjenja prometnih nezgoda. Ove izjave daju osnovu na kojoj se temelji naš rad – uključujući naše ciljeve. Naša misija opisuje našu strast, našu vjeru i našu energiju i predanost poboljšanju života drugih.

Podsjećamo da svaka nesreća tj. statistika predstavlja stvarnu osobu – ozlijeđenu ili izgubljen život. A obitelj ostavlja trajne posljedice. Sve što radimo, dakle, usmjereno je na sprečavanje ove nepotrebne patnje.

Naš cilj su kampanje za promjene, utjecaj mišljenja, doprinos raspravama, educiranje i i informiranje – za dobro svih. Pružajući informacije, savjete, vlastita znanja i obuku, Sigurna cesta- udruga prometna preventiva mladih aktivno sudjeluje u promicanju sigurnosti i sprečavanju nezgoda u prometu.

Što kvalitetnija realizacija projekata zahtjeva suradnju i uključenost nadležnih institucija, stručnih organizacija, tijela državne uprave, lokalne uprave ili drugih društvenih subjekata, udruga, a poglavito oformljenih županijskih timova prometne preventive.

U Udruzi djeluju savjeti za:

 • Informiranje i suradnju s medijima
 • Razvoj prometne kulture
 • Marketing i financije
 • Praćenje i vrednovanje
 • Informatiku

Suradnja s vanjskim ustanovama: Članovi Udruge izradili su pilot Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i unaprjeđenje zaštite djece vrličke i predškolske dobi u prometu. Pozitivno mišljenje za naš Program dala je Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za znanost, obrazovanje i sport te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije. Članovi radne skupina zaduženi za provedbu, praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa dali su suglasnost i prihvatili su naš Program. Program će realizirati odgojitelji po svojim grupama, predstavnici MUP-a, instruktori članovi Udruge sigurna cesta – Prometna preventiva mladi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, poglavito oformljeni županijski timovi prometne preventive, lokalne uprave i članovi drugih društvenih subjekata.