Akcijski plan prometne preventive Grada Zagreba

Akcijski plan prometne preventive Grada Zagreba

AKCIJSKI PLAN PROMETNE PREVENTIVE U DJEČJIM VRTIĆIMA  GRADA ZAGREBA – PROJEKT “PROMETNA ŠKOLICA ZA RODITELJE”

U svibnju 2013. Udruga Udruga za prometnu preventivu mladih Sigurne ceste pod pokroviteljstvom i parnerstvu s MUP-om, Ravnateljstvom PUZ-a  i AZOO organizirala je  stručni skup u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa “Pilot-projekt za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu“ s ciljem uvođenja prometne preventive u dječje vrtiće radi zaštite djece i smanjenja broja smrtno, teško i lakše stradale djece u prometu. Na tom skupu su  formirani Županijski timovi prometne preventive koji su educirani za izradu županijskih akcijskih planova prometne preventive u dječjim vrtićima.

Zagrebački županijski tim čine članice: N. Slišković Vukoslav (odgojiteljica iz DV Savica), A. Jurički (odgojiteljica iz DV Različak), B. Klarić Jozić (odgojiteljica iz DV Botinec), odgojiteljica L. Pavičić i Z. Gunc, pedagoginja iz DV I. Brlić Mažuranić. Naš tim izradio je akcijski plan prometne preventive usmjeren na roditelje djece školskih obveznika „Prometna školica za roditelje“ koji je odobren i financiran od strane Udruge Sigurne ceste, a realizirao se tijekom listopada i studenoga 2013. u sva četiri vrtića.

Tema: Jačanje suradnje obitelji i vrtića na razvoju prometne kulture i unapređenju sigurnosti djece u prometu.

Svrha: Razvoj roditeljskih kompetencija i spremnosti za sudjelovanje u provedbi prometne preventive u vrtiću

Ciljevi: Osmisliti seriju iskustvenih radionica za roditelje djece školskih obveznika za osvješćivanje važnosti prometnog odgoja djece i osnaživanje za njegovu provedbu u svakodnevnim obiteljskim situacijama. Motivirati i osposobiti odgojitelje za provedbu radionica za roditelje. Motivirati roditelje za dobrovoljno i aktivno sudjelovanje u radionicama. Popularizirati rezultate akcijskog plana kao primjera svrhovite suradnje s roditeljima na razvoju prometne kulture i sigurnosti djece u prometu.

Teme iskustvenih radionica za roditelje:

  • Fizičke mjere zaštite djece u prometu
  • Značaj roditeljskog modela pravilnog ponašanja u prometu za razvoj prometne kulture djece
  • Situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim situacijama
  • Završno zajedničko druženje djece, roditelja,  odgojitelja i članica Županijskog tima prometne preventive – pokazna vježba djece i roditelja pravilnog ponašanja u prometu.

Realizacija radionica za roditelje

Projekt prometne preventive i izrađen Akcijski plan prometne preventive dječjih vrtića Grada Zagreba prezentirani su na Odgojiteljskim vijećima svakog od četiri uključena vrtića kako bi se odgojitelje motiviralo i osposobilo za njegovu provedbu. Za informiranje i pobuđivanje interesa roditelja izrađen je motivacijski plakat koji je prezentiran roditeljima svih starijih odgojnih skupina. Ciljana skupina  „Prometne školice za roditelje“ su roditelji djece školskih obveznika, ali je bilo omogućeno sudjelovanje i roditeljima mlađe djece. Roditeljima je preporučeno sudjelovanje u sve četiri planirane radionice. Opredjeljenje roditelja za sudjelovanje u radionicama bilo je dobrovoljno i besplatno. Radionice za roditelje održavale su se paralelno s programima za djecu za razvoj prometne kulture i sigurnosti djece u prometu.  Voditelji radionica za roditelje bili su matični odgojitelji i članice Županijskog tima prometne preventive. Nakon svake radionice roditeljima su podijeljeni edukativni listići – podsjetnici sa sažetkom tematike pojedine radionice. Nakon treće radionice roditelji su ispunili evaluacijski upitnik za procjenu kvalitete radionica i njihovog zadovoljstva sudjelovanjem u radionicama. Na završnom druženju roditeljima i djeci podijeljene su pohvalnice za uspješno sudjelovanje u Programu razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu.

grad_zagreb_1-800

Na prvoj radionici „Fizičke mjere zaštite djece u prometu“ uz ppt-prezentaciju i edukativne listiće roditelji su upoznati zašto je važan prometni odgoj djece predškolske dobi, što dijete čini najugroženijim sudionikom prometa i zašto je obiteljski prometni odgoj djece često nedovoljno efikasan.  Roditelji su samoprocjenjivali, a potom zajedno raspravljali  o mjerama koje poduzimaju radi osiguravanja fizičke sigurnosti djece u prometu te o zabludama i pogreškama vezanima uz sigurnu vožnju djece u automobilu. U radionici su sudjelovali predstavnici Udruge Roda koji su roditeljima dali savjete glede pravilnog korištenja autosjedalica.

grad_zagreb_3-800 grad_zagreb_2-800

Na drugoj radionici „Značaj roditeljskog modela pravbilnog ponašanja u prometu za razvoj prometne kulture djece“ roditelji su samoprocjenivali kakav model ponašanja u prometu pružaju djeci. Potom su raspravljali o sadržajima prometnog odgoja djece: koji su prometni znakovi i prometna pravila važna za djecu-pješake, a svoje su zaključke prikazali na plakatima. Roditelji su prema ponuđenim scenarijima „odglumili“ situacije pravilnog i nepravilnog roditeljskog modela kod prelaska kolnika s djecom. Roditeljima su kroz ppt-prezentaciju i edukativne listiće  dani savjeti za sigurnost djece u šetnji, u igri na javnim površinama i na putu do škole, za siguran prijevoz djece u automobilu i za odgovorno ponašanje vozača prema djeci-pješacima.

grad_zagreb_4-800 grad_zagreb_5 grad_zagreb_6-800

U trećoj radionici “Situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim situacijama“ uz ppt-prezentaciju i edukativne listiće roditelji su upućeni kako djeca uče o prometu, prezentiran im je program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu koji se provodi s djecom u vrtiću te su im dane sugestije glede sadržaja i načina prometnog odgoja djece u obitelji. Roditeljima su podijeljene fotografije kritičnih prometnih situacija u naselju koje su zajedno analizirali i domišljali koje bi upute dali svojoj djeci kako da se snađu u njima. Potom su roditelji na prostornom planu naselja identificirali sigurne i nesigurne ulice i istraživali koji je najsigurniji put od njihove kuće do buduće škole djece. Roditeljima su prezentirani edukativni animirani filmovi i slikovnice koje se bave problematikom sigurnosti djece u prometu.

grad_zagreb_7-800 grad_zagreb_8-800 grad_zagreb_9-800

Završno druženje bilo je upriličeno za djecu, roditelje,  odgojitelje sva četiri vrtića koja su sudjelovala u realizaciji Županijskog akcijskog plana prometne preventive, a održalo se u prostorima Policijske akademije. Djeca su imala priliku upoznati nastavnike i polaznike Policijeke akademije, razgledati Školu u kojoj se školuju budući policajci te prisustvovati treningu policijskih pasa. Na pravom prometnom poligonu djeca i roditelji su izveli pokaznu vježbu  pravilnog ponašanja u prometu (djeca su pokazala znanja i vještine sigurnog kretanja u prometu, a roditelji pravilan model ponašanja u prometu u nazočnosti djeteta te vještine poučavanja djeteta u konkretnim prometnim situacijama). Članice Županijskog tima prometne preventive i djelatnici Policijske akademije djeci i roditeljima su uručili pohvalnice za uspješno sudjelovanje u Programu razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu uz želju da stečena znanja i vještine primjenjuju dalje u svakodnevnom životu. Druženje je bilo medijski popraćeno (reportaža TV Jabuka).

Dokumenti

  1. PROMETNA PREVENTIVA – završno izviješće – Grad Zagreb

Galerija fotografija