U posjeti rodilištu Opće bolnice u Koprivnici

U posjeti rodilištu Opće bolnice u Koprivnici

U rodilištu Opće bolnice u Koprivnici, dana 14. rujna 2017 policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke održala je edukaciju, kojom prilikom su prisutne majke upoznate sa zakonskim odredbama o korištenju sigurnosnog pojasa i prijevoza djece u vozilima, svrsi korištenja autosjedalica, te načinu postavljanja autosjedalica u vozilo. Majkama su savjeti na što treba pripaziti kod kupnje novih i rabljenih autosjedalica, načinu učvršćivanja sigurnosnog pojasa i pojaseva autosjedalice, što učiniti kad dijete preraste autosjedalicu i dr.

Tijekom edukacije na autosjedalici grupe 0+ tvrtke BeSafe prikazano je na što treba paziti prilikom kupnje i o načinu učvršćivanja u vozilo, dok su na kraju svima prisutnima uručene brošure udruge Roda – “Autosjedalica uvijek i bez iznimke” i preventivni materijali Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije.

Pripremila:
Ivanka Vusić
policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke