Promet i mi zeleni, Dječji vrtić Osijek

Evo naših promišljanja o sudjelovanju u prometu. Malo šale, malo dramatizacije i puno ozbiljnih i stvarnih prometnih situacija u dječjim životima. Nadamo se da će vam se svidjeti.

Lijepi pozdravi iz zelene skupine PC Sjenčica!
Hamira Perković