Rekli su o skupu (u Gradu Mladih 2014)

Rekli su o skupu (u Gradu Mladih 2014)

10. prosinca 2014. u Gradu Mladih u Zagrebu zajedničkom suradnjom Udruge Sigurna cesta i Agencije za odgoj i obrazovanje RH održan je stručni skup za sto trideset odgojitelja i odgojiteljica dječjih vrtića Grada Zagreba . U okviru Projekta za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi cilj skupa bio je doprinijeti profesionalnom razvoju onih koji svakodnevno, svojim modelom ponašanja, učenja i poučavanja, djeluju na stjecanje elementarne prometne kulture najmlađih.

U lijepom prirodnom okružju i dostojanstvenom, radnom ozračju koje su osigurali organizatori i domaćin skupa stručni djelatnici dječjih vrtića Grada Zagreba mogli su osvijestiti i reflektirati kompleksnost ove problematike i svoju ulogu u nošenju razvoja i unaprjeđenja zaštite i sigurnosti djece rane i predškolske dobi u prometu. Promoviranjem prometnog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, s naglaskom na potrebu preventive i promicanja  sigurnosti djece i svih drugih sudionika u prometu, htjela se umanjiti deficitarnost kontinuiranog i sustavnog odgojno-obrazovnog rada  s djecom u ovom području putem educiranja odgojitelja.

U uvodnoj riječi skupu nazočnih odgojitelja se u ime domaćina obratila Mira Božić, Predsjednica Udruge ravnatelja predškolskih ustanova Grada Zagreba. Krešimir Ivanković dipl.oec., Predsjednik Udruge Sigurna cesta, prof.dr.sc. Franko Rotim iz Hrvatskog znanstvenog društva za promet, Bosiljka Devernay, prof. ,Voditeljica Odjela za predškolski odgoj grada Zagreba, Darija Drviš prof., Viša savjetnica za predškolski odgoj AZOO i

mr.sc. Miron Huljak dipl. ing. iz Ravnateljstva policije;Uprava policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa i Marija Ivanković prof., Voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje MZOS.

Izv. prof.dr.sc. Biserka Petrović-Sočo s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izložila je temu:Prometni odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi, a Tijana Vidović, prof. iz Službe za predškolski odgoj i obrazovanje MZOS-a upoznala je sudionike skupa  s kompetencijama i usavršavanjem odgojitelja i stručnih djelatnika predškolske ustanove iz područja prometnog obrazovanja. Dario Plehati, ing. informatike prezentirao je projekt Gugalaga: Pronađi svoj vrtić, a  Zlata Gunc, dipl. pedagoginja – savjetnica iz Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić prikazala je primarni preventivni program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu.Mr.sc. Tomo Kišić, dipl.psiholog upoznao je odgojitelje sa stručno-sigurnosnim aspektima programa prometnog odgoja i njegovu primjerenost djeci predškolske dobi

Na kraju je Dino Posavec, mag.ing., autor Temeljnog priručnika za kandidate za vozače svih kategorija vozila upoznao skup sa sadržajem priručnika i podijelio ga na dar svakom sudioniku skupa.

Predsjednik Udruge Sigurna cesta, Krešimir Ivanković, dipl. oec., nositelj cijelog projekta, zahvalio je svim predavačima i odgojiteljima na udruženim, sinergijskim nastojanjima da se prometni odgoj i obrazovanje predškolske djece podigne na višu razinu. Duh jedinstva, zajedničke odgovornosti, uzajamnosti i volje da se djeci omogući pravo na aktivno sudjelovanje u prometu kao pješaka i da se u svezi s tim u njih razvijaju potrebne kompetencije, stavovi i vrijednosti  korištenjem suvremenih odgojno-obrazovnih sadržaja, strategija i sredstava, bili su glavni moto ove kvalitetno provedene edukacije odgojitelja.

Tako ostaje nada da će ovo zajedničko stručno druženje, koje je objedinilo stručnjake raznih ali za sigurnost u prometu vrlo važnih profila, biti putokaz i drugima u zagrebačkoj zajednici  da se povezivanjem i razumijevanjem među ljudima može postići više i bolje.

U Zagrebu, 10.01. 2015.
Izv. prof. dr. sc. Biserka  Petrović-Sočo