Siguran put djece kao pješaka od vrtića do škole

Siguran put djece kao pješaka od vrtića do škole

Kratki prikaz realiziranih aktivnosti u DV Vjeverica, Čakovec, u okviru projekta prometne preventive.