Djeca predškolske dobi u prometu

Djeca predškolske dobi u prometu

U dječjem vrtiću „CVRČAK“ u Virovitici provedeno je niz edukativno-praktičnih aktivnosti s djecom predškolskih skupina te skupinama polaznika predškole, a u suradnji s PU Virovitičko-podravskom i njihovim službenikom za prometnu preventivu.

Policajac Dario je na početku s djecom u vrtiću porazgovarao o najčešćim situacijama u kojima se dijete nalazi kao pješak, vozač (rola, romobila, bicikla) ili kao putnik (u automobilu  roditelja, na biciklu roditelja…).

Raznovrsnim aktivnostima, koristeći slikovnice, bojanke, fotografije, filmove i drugo,  djeci su predočene i rastumačene neke ispravne i neispravne prometne situacije; objašnjeno zašto je i kada potrebno koristiti zaštitnu opremu predviđenu za sudionike u prometu;  koju zaštitnu opremu treba koristiti na biciklu ili romobilu, a koju kada su uvjeti smanjene vidljivosti; zašto je bitno poštivati prometna pravila; što znači pojedini prometni znak; kako se kretati kolnikom kada nema nogostupa… i slično.

Policijski službenik i odgojiteljice skupina nastojali su djeci pružiti što više sadržaja i iskustava vezanih u prometnu preventivu, s ciljem proširivanja dječje spoznaje, te tako povećala sigurnost djece u prometu, a samim time i  smanjila stradavanja djece u prometu.

Nakon aktivnosti u vrtiću, svako dijete je imalo priliku teoriju i usvojena znanja pokazati u praksi.

Policijski službenik je sa svakom skupinom otišao u šetnju i u konkretnim situacijama pokazao djeci i objasnio prometne znakove koji se nalaze u blizini našega vrtića.

Potom su djeca prelazila kolnik na obilježenim pješačkim prijelazima na kojima su različite frekvencije prometa (u paru, te samostalno). Djeca su također imala priliku susresti se sa situacijama kada im je otežan prelazak  kolnika zbog smanjene preglednosti  (kontejneri, parkirani automobili, raslinje ili drveće), te im je objašnjeno kako ispravno postupiti u takvim situacijama.

Sve što su djeca saznala biti će im od velike pomoći kada na jesen krenu u školu i postanu aktivni i samostalni sudionici u prometu.

Pripremile: odgojiteljice Sandra i Tina
Virovitica, svibanj 2018.