Odgojitelji i roditelji partneri u prometnoj preventivi djece rane i predškolske dobi 2016

U organizaciji Udruge Sigurna cesta, od 12. do 14. listopada 2016. održan je 2. državni stručni skup na temu: “Odgojiteljice i roditelji partneri u prometnoj preventivi djece rane i predškolske dobi”. Stručni skup održan je u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica.
Partneri u organizaciji stručnoga skupa su Udruga za prometnu preventivu mladih Sigurna cesta, Agencija za odgoj i obrazovanje, MUP i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa.
Drugi državni stručni skup je održan za odgajateljice i zaposlene u vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Odgojiteljica, zaposlenih u dječjim vrtićima, članova Udruge Sigurna cesta, predavača i predstavnika MUPA-a, MZO, AZOO i gostiju – na skupu je bilo je preko 60 nazočnih.

Prezentacije

Galerija fotografija