IZIŠLO IZ TISKA! PRIRUČNIK PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI – Priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima

IZIŠLO IZ TISKA! PRIRUČNIK PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI – Priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima

Nakladnik Sigurna cesta izdao je uz pomoć i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa priručnik PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI. Priručnik je namijenjen za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima.

Autori priručnika su:
Zlata Gunc, diplomirani pedagog, Tijana Vidović, profesor pedagogije i mr.sc. Nenad Zuber, diplomirani inženjer prometa.

Ovim priručnikom, autori pružaju priliku odgojiteljima koji još ne rade na programu prometne preventive da se posluže danimprijedlozima, osmisle svoj način rada s djecom uvažavajući osobitosti razvoja i mogućnosti njihove djece.

Ovo autorsko djelo daje i sadržajni okvir programa prometne preventive u dječjem vrtiću i idejne smjernice za planiranje aktivnosti kako bi se razvile sve kompetencije kod djeteta ovisno o dobnoj skupini s kojom se radi. Priručnik ne treba shvaćati kao predložak koji treba kopirati već kao podsjetnik koji nudi ideje što se, zašto i kako može raditi s djecom kako bi se razvila njihova prometna kultura, a time i povećala sigurnost najmlađih u prometu.

Priručnik Prometna preventiva od najranije dobi obuhvaća, između ostaloga, sadržaje vezane za prometnu preventivu i sigurnost djece u prometu, navodi propise koji podržavaju provedbu prometne preventive u dječjim vrtićima te navodi na kreiranje programa prometne preventive u dječjem vrtiću i izradu akcijskog plana prometne preventive.

Autori se nadaju da će ovaj priručnik ispuniti očekivanja i pomoći odgojiteljima u kreiranju i provedbi prometnog odgoja djece od najranije dobi kako bismo svi zajedno doprinijeli tome da u budućnosti NE BUDE STRADAVANJA djece u prometu!

Posebno treba napomenuti da je za ovaj Priručnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo pozitivno mišljenje!

Recenzije su napisali: dr. sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i Leonora Pavičić, odgojiteljica predškolske djece.

Izvadak iz recenzije dr. sc. Milana Matijevića: „ … Pred nama je stručna knjiga, priručnik, koju su napisali iskusni stručnjaci za područje odgoja predškolske djece i prometne kulture. Ovo je korisna knjiga za osposobljavanje i usavršavanje svih koji će raditi na odgoju i obrazovanju predškolske djece u području sigurnog ponašanja na cesti i prostorima uz cestu. U Priručniku je dosta primjera iz prakse i podataka o aktivnostima koje su se odnosile na usavršavanje i osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika za odgoj predškolske djece za sigurno ponašanje u cestovnom prometu … Mogu preporučiti objavljivanje ovog priručnika za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje/ice u predškolskim ustanovama na području Republike Hrvatske te sve vidove materijalne i stručne pomoći kako bi ovaj tekst došao u ruke potencijalnih korisnika – dakle svih onih koji rade na odgoju i obrazovanju predškolske djece u ustanovama, ali i u raznim oblicima izvaninstitucijskog tretmana“.

Izvadak iz recenzije mr.sc. Mirona Huljaka: „ … udruga Sigurna cesta, priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi, utvrđuje svoje postojanje, kroz sada već sedmogodišnje djelovanje na edukaciji i usmjeravanju djelatnika predškolskih institucija, a sve s ciljem da jednog dana hrvatskim prometnicama vladaju prometna kultura, uljuđenost i empatija.

Priručnik je svojom originalnošću, dobrom strukovnom prožetošću, interesantnom širinom i specifičnim vizualnim identitetom pravo osvježenje na ovim prostorima gdje je vrlo često rad s djecom sveden na puko prepričavanje zgoda i nezgoda, uz sveprisutni voluntarizam, kojemu svakako tu ne može biti mjesto, želimo li da sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj dosegne jednu novu, puno višu razinu što je i temeljni cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

Zbog svega navedenog, nesporan je doprinos ovog djela povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kroz educiranje onih koji educiraju buduće sudionike prometnog procesa i njihove roditelje pa predlažem da se priručnik Prometna preventiva od najranije dobi uz uvažavanje primjedbi, prihvati, objavi i što je moguće prije distribuira što većem broju predškolskih odgojnih institucija diljem Hrvatske“.

Izvadak iz recenzije Leonore Pavičić: „…Priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi udruga Sigurna cesta, vrlo uspješno nastavlja opravdavati svoje djelovanje vođeno misijom i vizijom, u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, u cilju cjeloživotnog učenja i odgajanja najmlađih i najugroženijih sudionika prometa za sigurno i odgovorno sudjelovanje i kulturno ponašanje u prometu … Prometna preventiva od najranije dobi u konačnici je priručnik koji će svakako biti od velike koristi širem krugu stručnjaka koji djeluju u području odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, a provode ili će provoditi program odgoja za sigurno i odgovorno ponašanje u prometu.

Nadalje, od njega će svakako koristi imati i studenti Diplomskog sveučilišnog studija  Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Konačno, u njemu će važne smjernice naći i roditelji i javnost, dakle, svi oni koji tragaju za učinkovitijim načinima rješavanja problema sigurnosti djece u prometu, u boljem osposobljavanju djece za sigurno sudjelovanje u prometu i podizanju razine njihove prometne kulture.

Ovaj priručnik  pomoći će ostvariti ulogu odgojitelja kao kvalitetnog, stručnog i kompetentnog edukatora kako djece, tako i roditelja i članova šire obitelji, koji se u prometu često neodgovorno ponašaju, i svojim ponašanjem šalju djeci krive poruke“.

Preuzmite priručnik