Objavljen Zbornik radova akcijskih planova 2013

Objavljen Zbornik radova akcijskih planova 2013

Objavljen Zbornik radova akcijskih planova za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu

Zbornik akcijskih planova nastalih u okviru Projekta za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu, možemo nazvati stručnim priručnikom jer je rezultat rada stručnih djelatnica, odgojiteljica u predškolskim ustanovama Republike Hrvatske. Udruga Sigurna cesta prepoznala je problem nedovoljnog usavršavanja odgojitelja predškolskog odgoja o načinima preventivnog djelovanja u području prometnog odgoja kako sa djecom predškolske dobi tako i njihovim roditeljima. Temeljeni na tom početnom prepoznavanju i potrebnom djelovanju nsatali su akcijski planovi za svaku županiju.

U svakom akcijskom planu određen je cilj, a dolazak do cilja isplaniran je vremenskom podjelom poslova na više faza, a svaka faza na više koraka. Svaki korak
sadrži određene zadatke, a za svaki zadatak određeni su njegovi provoditelji. Tako su akcijskim planovima unaprijed utvrđeni skupovi mjera kojima se predviđa ostvarenje određenih zadataka i vrijeme u kojemu ih treba izvršiti. Tijekom izrade akcijskih planova izvršena je analiza problema u svakoj županija kako bi se točno odredili prioriteti djelovanja.

Mišljenja samo da je ovaj Zbornik izvrstan pregled akcija koje su poduzete u lokalnim zajednicima, a potaknute su od predškolskih ustanova. Izazov koji je pred nama nakon izlaska publikacije jest kako najbolje iskoristiti akcijske planove za budućnost u daljnjem strateškom i operativnom planiranju. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama s resornim ministarstvima, organizacijama civilnog društva, stručnjacima, profesionalcima i roditeljima pronaći načine da (n)ove spoznaje ugradimo u strategije za ostvarivanje promjena u korist sve djece. Pri tome, od presudne je važnosti da promjene stignu do djece u ranjivim situacijama. Preporučamo širenje Zbornika u različite ustanove u županijama u kojima dječji vrtići djeluju.

Tijana Vidović, prof.,
Viša savjetnica za predškolski odgoj Agencija za odgoj i obrazovanje

 Preuzimanje