Promocija priručnika i slikovnice

PROMOVIRALI SMO PRIRUČNIK “PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI” i slikovnicu  “SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – DJECA PUTNICI U AUTOMOBILU”

Nakon prezentacije Priručnika na Državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova u Primoštenu, u ožujku 2019. te na Državnom stručnom skupu za odgojitelje predškolske djece koji je održan u travnju 2019. u Šibeniku – dočekali smo promociju Priručnika i u Zagrebu.

U organizaciji naše udruge Sigurna cesta promocija Priručnika održana je 21. studenoga 2019. u kongresnoj dvorani Centra za vozila Hrvatske u Zagrebu. Prezentaciji je bilo nazočno preko 60 sudionika, predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih vozila, Agencije za odgoj i obrazovanje, novinara, ravnatelja i odgojitelja dječjih vrtića.

Autori Priručnika:  Zlata  Gunc, dipl. pedagoginja, Tijana Vidović, profesor  pedagogije i mr.sc. Nenad Zuber, dipl.inž. prometa.

Recenzenti Priručnika: profesor dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i Leonora Pavićić, odgojiteljica predškolske djece.

U ime Sigurne ceste i autora, nazočne je pozdravio Nenad Zuber i zaželio dobrodošlicu na promociju Priručnika “PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI” i predstavljanje slikovnice “SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – DJECA PUTNICI U AUTOMOBILU”.

Uvodna riječ prepuštena je predsjedniku udruge Sigurna cesta, gospodinu Krešimiru Ivankoviću, dipl.oec.

Gospodin Ivanković je kao predsjednik Sigurne ceste posebno pozdravio nazočne gospođu Miru Križanović, višu savjetnicu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zdenku Čukelj, Načelnicu Sektora u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gospodina MIRONA HULJAKA iz  Ravnateljstva  policije, gospodina Žarka Bošnjaka, višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje, predstavnike medija i sve ravnatelje, stručne suradnike i odgojitelje te predstavnike nekoliko Policijskih uprava.

U uvodnom govoru konstatirao je da se u našoj državi premalo subjekata kontinuirano i sustavno bavi razvitkom i promicanjem preventive te unaprjeđenjem zaštite mladih u prometu. Pojasnio je poziciju udruge Sigurna cesta koja je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom s ciljem ublažavanja posljedice stradavanja najmlađih sudionika u prometu na cestama.

Kratko se osvrnuo na rad i postavljene ciljeve udruge Sigurna cesta. Posebno je naglasio  ispunjavanje jednog od svojih zadanih ciljeva – pripremu i izdavanje didaktičkog materijala, pomoćnog sredstva za rad s djecom u dječjim vrtićima na podizanju prometne kulture i razvoja prometne preventive. Kao nakladnik, Udruga je izdala  Priručnik “PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI ” i dvije slikovnice iz serijala MUDRO I SIGURNO U PROMETU. Iskazao je nadu kako će te naše edicije ispuniti očekivanja i pomoći odgojiteljima u kreiranju i provedbi prometnog odgoja djece od najranije dobi te kako bismo time svi zajedno doprinijeli da u budućnosti NE BUDE STRADAVANJA djece u prometu!

Svega toga ne bi bilo bez pomoći i potpore Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH.

Na kraju se zahvalio našem domaćinu te djelatnicima Centra za vozila Hrvatske – našem projektnom  partneru bez kojih ne bismo mogli realizirati naše projektne aktivnosti  i ovu promociju.

Nakon uvodnog govora nazočne su pozdravili u ime svojih institucija gospođu Zdenka Čukelj u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja, gospodina Miron Huljak u ime Ravnateljstva policije i gospodina Žarko Bošnjak u ime Agencije za odgoj i obrazovanje.

Nakon pozdravnih govora, srdačnih i lijepih riječi naših partnera i onih koji podupiru djelovanje i rad udruge Sigurna cesta, o Priručniku su govorili recenzenti: profesor dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i Leonora Pavićić, odgojiteljica predškolske djece.

Nakon recenzenata o Priručniku su govorili autori: Nenad Zuber, Tijana Vidović i Zlata Gunc.

Jedan od autora, gospodin Nenad Zuber, magistar prometnih znanosti naglasio je da  priručnik “PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI ” ima potporu i stručno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Opisao je priručnik koji ima 134 stranice, predgovor, popis kratica i objašnjenja, uvod, 16 poglavlja te zaključak. Na kraju priručnika je navedeno 79 izvora,  navoda i citiranja koja se koriste u Priručniku. Priručnik je bogato opremljen crtežima, grafikonima, tablicama i sl. prilozima, ukupno 61prilog.

Naglašeno je kako je ovaj Priručnik namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima u dječjim vrtićima koji već sustavno rade s djecom predškolske dobi na prometnom odgoju ili bi to željeli raditi, ali ne znaju što i kako.

Nadalje, rečeno je kako je Priručnik strukturiran u tri smisleno povezane cjeline.

I dio govori o sigurnosti prometa i zapravo predstavlja temelj i podlogu za sve što dalje slijedi u Priručniku. Ističe se problem sigurnosti u cestovnom prometu koji je prerastao u globalni problem, navode se poznate strategije za povećanje sigurnosti te svjetske i nacionalne akcije i kampanje vezane za sigurnost cestovnog prometa.

U ovome dijelu posebno se naglašava Sigurnost djece u prometu. Navode se brojke, statistički podatci koji upozoravaju. Nadalje, govori se  o  ulozi prometne preventive u povećanju sigurnosti sudionika prometa, poglavito djece te važnosti cjeloživotnog učenja o prometu i za sigurno i odgovorno sudjelovanje u prometu. Nezaobilazan je dio o odgovornosti i edukaciji roditelja djece predškolske dobi i o samoj prevenciji za sigurnost djece u prometu od najranije dobi.

Gospođa Tijana Vidović, profesorica pedagogije iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, upoznala je prisutne kako je uopće nastala ideja za pisanje jednog ovakvog teksta, kako se okupio autorski tim, kako se pomno birao naslov edicije i koliko se radilo na tekstu.

Upoznala je prisutne s drugim dijelom Priručnika, propisima koji podržavaju provedbu prometne preventive u dječjim vrtićima, odnosno propisima koji uređuju sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Posebno je naglasila da tekst Priručnika sadrži evaluaciju sadašnjeg stanja u prometnoj preventivi u predškolskim ustanovama.

Gospođa Zlata Gunc, diplomirani pedagog i savjetnica u dječjem vrtiću I.B. Mažuranić, govorila je o trećem dijelu priručnika koji je vezan za važnost odgoja i obrazovanja djece za prometnu kulturu i njihovu sigurnost, za osobitosti dječjeg razvoja i načina kako djeca predškolske dobi uče, kao i o posebnostima prometnog okruženja dječjeg vrtića.

Nadalje, istaknula je mogućnosti kreiranja programa prometne preventive dječjeg vrtića, temeljnim odrednicama programa i kompetencijskom pristupu u planiranju i provedbi prometne preventive u dječjem vrtiću.

Posebnu vrijednost Priručnika je spoznaja i mogućnost strateškog planiranja i izrada akcijskih planova te suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Gospodin Zuber zahvalio je svim govornicima u ime Sigurne ceste.

Na kraju je još rečeno nekoliko riječi o udruzi Sigurna cesta kao nakladniku koja postupno ispunjava svoje zacrtane ciljeve. Jedan od njih je priprema i izdavanje pomoćnih sredstva za rad s djecom u dječjim vrtićima na podizanju prometne kulture i razvoja prometne preventive.

Osim Priručnika koji smo danas promovirali, Sigurna cesta u sklopu projekta PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA dovršava izdanje slikovnica pod zajedničkim naslovom: MUDRO I SIGURNO U PROMETU

Dvije slikovnice iz tog serijala:

  • 1. PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca pješaci u prometu i
  • 2. SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – Djeca putnici u vozilima roditelja

Autora Nenada Zubera i ovdje prisutnog Stiva Cinika i recenzenata profesora dr.sc. Milana Matijevića, mr.sc. Mirona Huljaka i diplomiranog pedagoga gospođe Zlate Gunc – izašle su iz tiska.

U pripremi su i druge dvije:

  • 3. SPRETNO I BEZBRIŽNO U JAVNOM PRIJEVOZU – Djeca putnici u vozilima javnog prijevoza
  • 4. VJEŠTO I OPREZNO NA CESTI – Djeca vozači u prometu

Prije zahvale na dolasku, sudjelovanju na promociji Priručnika i iskazanoj potpori za ovo što radimo, obećano je da će se po izlasku iz tiska sve četiri slikovnice organizirati promocija cijeloga kompleta od četiri slikovnice.

GALERIJA FOTOGRAFIJA