Strategija prometne preventive u dječjem vrtiću 2013.–2020.

Strategija prometne preventive u dječjem vrtiću 2013.–2020.

Objavljena strategija prometne preventive u dječjem vrtiću 2013. – 2020. godine

Osnovnoškolska strategija je bila završetak projekta ‘Prometna preventiva u osnovnoj školi – uvođenje prometnog odgoja u osnovne škole’, započetog 2009. godine.

Nakon toga, od rujna 2011. do listopada 2013. godine, realiziran je projekt ‘Prometna preventiva u srednjoj školi’. Finale ovog projekta izdavanje je ‘Strategije prometne preventive u srednjoj školi’, koja je svjetlo dana ugledala u listopadu 2013. godine te je kao i prethodna, distribuirana diljem Lijepe naše, kao pomoć subjektima i pojedincima kod provođenja preventivnih aktivnosti sa ciljem podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa.

Dolazimo tako do 2013. godine, tijekom koje je predložen, prihvaćen i proveden ‘Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu’.

Generalno gledano, Strategija prometne preventive u dječjem vrtiću, kao i
prethodne dvije, dobar su primjer rezultata sinergijskog djelovanja predstavnika
odgojno-pedagoške i prometne struke te su pokazatelj da uglavnom sinergija
pridonosi pozitivnim pomacima u bilo kojem društvenom kontekstu.

Miron Huljak

Preuzimanje