Suglasnost PU istarska

Odjel prevencije PU istarske je u suradnji sa Službom za sigurnost cestovnog prometa PU istarske osmislio način edukacije djece prvih razreda osnovnih školau akciji „Poštujte naše znakove“. U sklopu edukacije o prometnim propisima i pravilima izradili su prezentaciju u kojoj su koristili crteže iz brošure „Pažljivo i snalažljivo pješice – Djeca pješaci u prometu“.

Za korištenje crteža zatražili su suglasnost izdavača, udruge Sigurna cesta. Sa zadovoljstvom im je dana suglasnost u želji da i ovaj način rada s najmlađima doprinese stjecanju znanja o pravilnom ponašanju, izgradbi pozitivnih stavova o prometu, njihovoj sigurnosti i sigurnosti prometa na cestama uopće.