UPRAVO IZIŠLO IZ TISKA: Slikovnica PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca pješaci u prometu

UPRAVO IZIŠLO IZ TISKA: Slikovnica PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca pješaci u prometu

Udruga Sigurna cesta pripremila je i izdala slikovnicu: PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca pješaci u prometu.

Slikovnica Pažljivo i snalažljivo pješice – djeca pješaci u prometu prva je od ukupno četiri slikovnice iz serijala SIGURNOST DJECE U PROMETU Mudro i sigurno u prometu, koje će izraditi stručni tim naše Udruge – Sigurna cesta.

Slikovnica je namijenjena djeci vrtićkog i predškolskog uzrasta kao edukativni materijal, za stjecanje temeljnih znanja o prometu, odgajanje za sigurno sudjelovanje u prometu, usvajanje osnova prometne kulture i sigurno ponašanje u prometu.

Slikovnica je koristan didaktički materijal i platforma za edukaciju edukatora, odgojno – obrazovnih radnica, odgojiteljica i stručnih suradnika na provođenju aktivnosti u dječjim vrtićima u području prometne preventive i sigurnosti cestovnog prometa. Može se koristiti i kao edukativni materijal za roditelje i njihovo informiranje o važnosti propisnog i kulturnog ponašanja u prometu te razvoj kompetencija za svrhovito i uzorno ponašanje u prometu, kao primjer svojoj djeci.

Kreativna ideja: mr.sc. Nenad Zuber, dipl.inž. prometa
Autori: mr.sc. Nenad Zuber i Stiv Cinik;
Recenzija: dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak, Zlata Gunc, dipl. pedagog.

Dio sadržaja didaktičko edukativnog materijala – slikovnice Pažljivo i snalažljivo pješice:

Sadržaj slikovnice sugerira pravilne postupke i odgovorno ponašanje djece – pješaka u prometu na cesti; opasnosti i rizike povezane sa sudjelovanjem u prometu; navodi prometne površine za sigurno kretanje pješaka (nogostup, pješački prijelaz, podzemni pješački prijelaz, obilježeni pješački prijelaz); kako se sigurno i pravilno kretati od kuće do mjesta za igru, vrtića ili škole; siguran način kretanja kada uz cestu ili ulicu nema nogostupa; kako se kretati  u skupini; kako propisno prelaziti preko ceste (na raskrižju, pješačkim prijelazom ili daleko od raskrižja kada nema pješačkog prijelaza); upravljanje prometom i kretanje prema znakovima (policajac, semafor; prometni znak); kako gledati i uočavati opasnosti; što je to preglednost a što vidljivost; kako prelaziti cestu između parkiranih vozila; kako se kretati noću, za smanjene vidljivosti, po magli ili kiši; opasnosti korištenja mobitela, slušalica i tableta…

Preuzmi slikovnicu

Izvadci iz rukopisa recenzenata:

Sadržaj slikovnice zadovoljava potrebnu razinu razumijevanja prometne problematike djece ciljane dobi i primjer je sinergije prometne struke, iskustva dugogodišnjeg rada s djecom i visokog umjetničkog i životnog dometa ilustratora. Posebno treba istaknuti simpatičan, ali ipak autoritativan lik policajca Policajka...

mr.sc. Miron Huljak
mr.sc. Miron Huljak Ministarstvo unutarnjih poslova mup.hr

Pedagoški aspekti slikovnice i metodički potencijal: Slike i prateći tekst slijede logiku učenja u izvornoj stvarnosti, iskustveno, suradničko, situacijsko te konstruktivističko učenje. Slike i prateći (raz)govor imaju jasno istaknutu odgojnu dimenziju. Pripovijedanje je praćeno duhovitim situacijama i govorom, što će pridonijeti zadržavanju pažnje djece s kojom se razgovara ili kojoj se pripovijeda. Šetnja predškolske djece se može shvatiti i kao igra uloga (pješaci u prometu s razgovorom odraslih s djecom o prometnim situacijama). Iste situacije se mogu odraslima preporučiti za višekratno ponavljanje jer sadržaj razgovora ovisi od godišnjem dobu i dobu dana...

dr.sc. Milan Matijević
dr.sc. Milan Matijević Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, redovni profesor ufzg.unizg.hr

Na djeci razumljiv i zanimljiv način, slikovnica pomaže razvoju životno važnih kompetencija koje djeci mogu doslovno spasiti život u rizičnim prometnim situacijama. Slikovnica omogućuje uživljavanje djece u prometne doživljaje Ane i Marka kojima njihovi roditelji pomažu svladati različite prometne situacije na pravilan način. U slikovnici važnu ulogu ima policajac koji djeci daje važne savjete o kulturnom i sigurnom kretanju pješaka u prometu. Prikazan je kao vedar, snažan i pristupačan lik koji je spreman pomoći u svakoj situaciji i stoga djeci ulijeva povjerenje. Upute koje policajac daje djeci detaljno su razrađene: on ne upućuje djecu samo na to kako se treba ponašati u prometu već objašnjava i zašto se treba tako ponašati. Slikovnica osvješćuje djecu kako ih njihova nepažnja, radoznalost i zaigranost mogu dovesti u opasne situacije i kako je potrebno oprezno se kretati u prometu … Slikovnica edukativno djeluje i na odrasle koji skrbe o djeci dajući primjere o kojim prometnim situacijama i na koji način razgovarati s djecom te kako im pokazati pravilno kretanje ulicom. Na kraju slikovnice dane su sugestije odraslima da koriste svakodnevne šetnje s djecom za situacijsko učenje i vježbanje prometnih pravila.

Zlata Gunc, dipl. pedagog
Zlata Gunc, dipl. pedagog Stručna suradnica-savjetnica vrtic-ivanebrlicmazuranic.zagreb.hr
 

STRUČNO MIŠLJENJE – AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE:

U komentaru i analizi slikovnice koje je potpisala ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković- Pečenković, prof., navedeno je (između ostaloga): „Materijal u svom sadržaju i činjenicama iznesenim u njemu odgovara formi slikovnice koji jasno i zorno prikazuje prometne situacije. Slikovnica sadrži edukativan tekst koji može čitati i dijete ako zna čitati, a mogu ga djetetu čitati roditelji, bake i djedovi … Sadržaj slikovnice nudi rješavanje prometnih problema na prometnicama s naglaskom na pripremu putovanja u školu koje će uskoro doći. Sve je stručno i odgovorno složeno u logičnu cjelinu. Autori i recenzenti su osobe s dugogodišnjim uspješnim iskustvom u provođenju prometne preventive djece i mladeži“

A u zaključku: „Na temelju navedenoga i analiziranog možemo zaključiti da je slikovnica Pažljivo i snalažljivo pješice – Djeca pješaci u prometnu, stručno i metodički vrlo uspješna, da će doprinijeti povećanju prometne preventive u Republici Hrvatskoj. Zbog svega navedenoga, preporučujem njeno korištenje u dječjim vrtićima… „