Zahvala Plinacru od strane udruge Sigurna cesta

Zahvala Plinacru od strane udruge Sigurna cesta

U sklopu svog programa donacija i sponzorstava, Plinacro je u prvoj polovici ove godine udruzi Sigurna cesta – prometna preventiva mladih donirao 5.000,00 kn za projekt „Prometna preventiva u predškolskim ustanovama“. Spomenuti projekt bio je usmjeren na roditelje i djecu predškolske dobi, odnosno njihovu edukaciju o sigurnom ponašanju u prometu. Ovih dana Udruga je Plinacru predala priznanje, zahvalivši na potpori uspješnoj provedbi projekta.