Županija: Koprivničko – križevačka

Edukativno kreativna radionica u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu

Edukativno kreativna radionica u  Gradskoj knjižnici u Đurđevcu
Da se o prometu može učiti i na drugačiji, kreativan način dokazuje održana edukacija i radionica u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu. Naime, dana 24. listopada 2018.g. policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU koprivničko-križevačke u suradnji s udrugom „A je to“ iz Đurđevca održala je edukativno kreativnu radionicu u Gradskoj knjižnici u...

Pregled autosjedalica 

Pregled autosjedalica 
U suradnji s udrugom RODA i dječjim vrtićem Tratinčica u Koprivnici, održan je pregled autosjedalica. Tom prilikom je kontrolirano 20 vozila roditelja kojim dovoze djecu u vrtić i 23 dječje autosjedalice. U kontroli je zatečeno šestero djece u vozilu bez autosjedalice. Trinaest autosjedalica bilo ispravno smješteno u automobilima. Samo sedmero djece bilo je ispravno...

Edukacija u DV  Pčelica, Molve, DV Tratinčica, Koprivnica i DV Križevci

Edukacija u DV  Pčelica, Molve, DV Tratinčica, Koprivnica i DV Križevci
Tijekom rujna policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU koprivničko-križevačke održala je niz edukativnih predavanja u sklopu provedbe preventivne akcije „Siguran prijevoz djece u vozilima“. Edukacija je održana: 18. rujna 2018. u DV Pčelica, Molve, 19. rujna 2018. u DV Tratinčica, Koprivnica te 20. i 21. rujna 2018. u DV Križevci. Tijekom...

Edukacija budućih roditelja u Edukacijskom centru Opće bolnice “Dr. T. Bardek”

Edukacija budućih roditelja u Edukacijskom centru Opće bolnice “Dr. T. Bardek”
Dana 13. rujna 2018.g. u prostorijama Edukacijskog centra Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ u Koprivnici održana je edukacija budućih roditelja na tečaju za trudnice. Na edukaciji, budući su roditelji upoznati sa zakonskim odredbama o obvezi korištenja sigurnosnog pojasa i prijevoza djece u vozilima, svrsishodnošću  korištenja autosjedalica, načinu postavljanja...

Edukacija u udruzi “A je to”

Edukacija u udruzi “A je to”
Održana edukacija u udruzi „A je to“ u Đurđevcu, u petak 07.09.2018., a koja se odnosila na sudjelovanje i stradavanje djece u prometu. Tijekom edukacije skrenuta je pozornost na stradavanje djece u prometu. Nazočni su upoznati s propisima za sigurno kretanje i prometovanje pješaka i biciklista, kao i načinom kretanja u zonama škola i vrtića. Poseban naglasak je...

Edukacija za buduće roditelje

Edukacija za buduće roditelje
U suradnji s dječjim vrtićem Tratinčica u Koprivnici, te aktivnostima u projektu „Prometna preventiva u dječjem vrtiću“ održana je edukacija roditelja djece iz skupina „Iskrice“, „Malci“ i „Maksići“. Teme obrađene u edukaciji odnosile su se na stradavanje djece u prometu, opasnosti koje vrebaju u prometu, kako zaštititi djecu u svojstvu pješaka,...