Županija: Koprivničko – križevačka

Edukacija u DV  Pčelica, Molve, DV Tratinčica, Koprivnica i DV Križevci

Edukacija u DV  Pčelica, Molve, DV Tratinčica, Koprivnica i DV Križevci
Tijekom rujna policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU koprivničko-križevačke održala je niz edukativnih predavanja u sklopu provedbe preventivne akcije „Siguran prijevoz djece u vozilima“. Edukacija je održana: 18. rujna 2018. u DV Pčelica, Molve, 19. rujna 2018. u DV Tratinčica, Koprivnica te 20. i 21. rujna 2018. u DV Križevci. Tijekom...

Edukacija budućih roditelja u Edukacijskom centru Opće bolnice “Dr. T. Bardek”

Edukacija budućih roditelja u Edukacijskom centru Opće bolnice “Dr. T. Bardek”
Dana 13. rujna 2018.g. u prostorijama Edukacijskog centra Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ u Koprivnici održana je edukacija budućih roditelja na tečaju za trudnice. Na edukaciji, budući su roditelji upoznati sa zakonskim odredbama o obvezi korištenja sigurnosnog pojasa i prijevoza djece u vozilima, svrsishodnošću  korištenja autosjedalica, načinu postavljanja...

Edukacija u udruzi “A je to”

Edukacija u udruzi “A je to”
Održana edukacija u udruzi „A je to“ u Đurđevcu, u petak 07.09.2018., a koja se odnosila na sudjelovanje i stradavanje djece u prometu. Tijekom edukacije skrenuta je pozornost na stradavanje djece u prometu. Nazočni su upoznati s propisima za sigurno kretanje i prometovanje pješaka i biciklista, kao i načinom kretanja u zonama škola i vrtića. Poseban naglasak je...

Edukacija za buduće roditelje

Edukacija za buduće roditelje
U suradnji s dječjim vrtićem Tratinčica u Koprivnici, te aktivnostima u projektu „Prometna preventiva u dječjem vrtiću“ održana je edukacija roditelja djece iz skupina „Iskrice“, „Malci“ i „Maksići“. Teme obrađene u edukaciji odnosile su se na stradavanje djece u prometu, opasnosti koje vrebaju u prometu, kako zaštititi djecu u svojstvu pješaka,...

Edukacija u dječjem vrtiću Tratinčica

Edukacija u dječjem vrtiću Tratinčica
U sklopu projekta „Prometna preventiva u dječjem vrtiću“, u suradnji članicama tima rečenog projekta, policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU koprivničko-križevačke županije održala je edukaciju djeci iz dječjeg vrtića Tratinčica. Edukacija se je odnosila na pravilno kretanje pješaka pješačkim stazama, kretanja bicikala, prelaženje...

U posjeti rodilištu Opće bolnice u Koprivnici

U posjeti rodilištu Opće bolnice u Koprivnici
U rodilištu Opće bolnice u Koprivnici, dana 14. rujna 2017 policijska službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke održala je edukaciju, kojom prilikom su prisutne majke upoznate sa zakonskim odredbama o korištenju sigurnosnog pojasa i prijevoza djece u vozilima, svrsi korištenja autosjedalica, te načinu postavljanja...